CORIZON FARBA SYNT. DO GRUNTOWANIA REAKTYWNA 1L

31,20 zł
Brutto

Corizon jest reaktywną farbą antykorozyjną która reaguje chemicznie z metalem tworząc powłokę przyczepną do podłoża, wytrzymałą mechanicznie, odporną na działanie wody morskiej benzyny i olejów mineralnych.

Corizon jest zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywic syntetycznych w mieszaninie rozpuszczalników organicznych z  dodatkiem składników reaktywnych. 

Farba stosowana jest do zabezpieczania niedokładnie oczyszczonych z  produktów korozji powierzchni stalowych, żeliwnych i aluminiowych pod emalie akrylowe, renowacyjne, farby:  ftalowe, olejne, poliwinylowe, chlorokauczukowe oraz masy bitumiczne. Powierzchnia metalu przed nałożeniem farby musi być oczyszczona od luźno z nią związanych produktów korozji i dokładnie odtłuszczona.

Sposób stosowania

Farba może być nakładana na podłoża metalicznie czyste lub na pozostawioną na podłożu rdzę w zakresie odpowiadającym wzorcom co najmniej CSt2, DSt2 po oczyszczeniu mechanicznym iCSa1, DSa1 po oczyszczeniu strumieniowo - ściernym. 

Farba może być nakładana na utworzoną po piaskowaniu warstwę rdzy nalotowej, również po opłukaniu zabezpieczonych elementów wodą słodką np.: dla usunięcia z powierzchni ścierniwa. 

W przypadku zabezpieczenia elementów statków narażonych na stałe lub częste okresowe działanie wody morskiej. Grubość utworzonej lub pozostawionej warstwy rdzy nie powinna przekraczać 60 mikrometrów. Odnosi się to szczególnie do dennych części kadłubów i pasów wodnicowych. Grubość warstwy rdzy w granicach 100 mikrometrów może być pozostawiona w przypadku zabezpieczenia elementów okresowo narażanych na działanie wody morskiej i stałe działanie atmosfery morskiej, jak części nadwodne kadłubów, elementy wyposażenia pokładowego, ładownie, pokłady i inne. 

Farba nie powinna być nakładana na powierzchnie zapylone lub zanieczyszczone smarami, warstwą kurzu, związkami olejowymi. Farbę można nakładać na powierzchnie aluminiowe i ocynkowane tylko skorodowane z wyraźnymi elementami korozji.

Przygotowanie farby

Farbę dokładnie wymieszać z możliwością rozcieńczenia do 5% obj.rozcieńczalnikiem "Corizon" ew. denaturatem. W porze zimowej w  temperaturach poniżej  0° C wskazane jest podgrzewanie farby do  ok. 15° C, a szczególnie do nakładania natryskiem bezpowietrznym Metoda nakładania Natrysk bezpowietrzny dysze 0,025 - 0,028 (0,43 - 0,63 mm) przełożenie aparatu 1-45: natrysk powietrzny po rozcieńczaniu farby do lepkości 35-40 s. wg Forda nr. 4, pędzle, wałki, zanurzenie, kąpiel wannowa.

Warunki nakładania

Temperatura podłoża i otoczenia  powyżej 0°C. W ujemnych temperaturach nakładane podłoże musi być suche, bez zalodzenia.

- maksymalna wilgotność wzgl. powietrza - 95%.

- brak opadów atmosferycznych 

Odstęp czasu do nakładania kolejnych wymalowań w temp 20 C

- najkrótszy - 12 godzin/24 godziny przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80%

- najdłuższy - nieograniczony

Zabezpieczenia powłokowe elementów pokrytych powłoką farby Corizon

Farba może być stosowana jako samodzielne zabezpieczenie zbiorników paliw płynnych, benzyn, olejów mineralnych. W tych przypadkach farbę  należy nakładać w 2-3 warstwach Powłoka farby syntetycznej do gruntowania nie może stanowić samodzielnego zabezpieczeniaa ntykorozyjnego, należy bezwzględnie nałożyć następne warstwy farb lub emalii np.: chlorokauczukowych, poliwinylowych, epoksydowych, mas bitumicznych. 

Nie można stosować pod powłoki nitro. Powłoka powinna być matowa. Wskazane jest pozostawienie do zestalenia powłoki farby syntetycznej do gruntowania w czasie 24 godzin (20°C) przed nałożeniem powłok następnych. 

W przypadku malowań renowacyjnych, przy niepełnym usuwaniu powłok z podłoża, farba może być nakładana na pozostawiane powłoki farb olejno - żywicznych, ftalowych, chlorokauczukowych, poliwinylowych, mas bitumicznych. 

Nie wskazane jest stosowanie farby syntetycznej do gruntowania pod powłoki farb epoksydowych w przypadkach ochrony elementów stale zanurzonych w wodzie. W tych przypadkach może dochodzić do osłabienia przyczepności między warstwowej.

Pojemność:  1l

Ilość

  • Bezpieczne zakupy dzięki certyfikatowi SSL Bezpieczne zakupy dzięki certyfikatowi SSL
  • Dostawa w ciągu 48godzin Dostawa w ciągu 48godzin
  • Zwrot bez podania przyczyny do 14 dni. Zwrot bez podania przyczyny do 14 dni.
495 Przedmioty